YÜKSEL AYDOĞDU: İCRA İFLAS HUKUKU NEDİR?

 YÜKSEL AYDOĞDU: İCRA İFLAS HUKUKU NEDİR?
Okunuyor YÜKSEL AYDOĞDU: İCRA İFLAS HUKUKU NEDİR?

Avukat Busenur Yüksel AYDOĞDU ‘Yüksel Hukuk ve Danışmanlık‘ hakkında verdiği bilgilerde “Yüksel Hukuk ve Danışmanlık müvekkillerine ulusal ve uluslararası arenada evrensel standartlarda kaliteli, seri, yenilikçi ve dinamik bir biçimde hizmet veren, müvekkil odaklı ve her biri alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip uzman hukukçulardan oluşmakta…

Merkezimiz İstanbul’da olup Türkiye’nin diğer önemli ticari merkezlerindeki partner ofislerimizle işbirliği yapmaktayız. Müvekkillerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerde değişen ihtiyaçlarına göre yalnızca hukuki değil ticari ve mesleki bilgileri Yüksel Hukuk ve Danışmanlık’ın misyonu ticaret hayatındaki tahsilat sorunlarının uzlaşma yöntemiyle çözülebileceği bilincini uyandırmak, kaliteli hizmetlerle farkındalık yaratmaktır.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile müvekkillerimizin ihtiyaçlarını tespit etmekte, yaratıcı çözümler sunmakta ve sektördeki yenilikleri yakında takip ederek değişimlere uyum sağlamaktayız. Yüksel Hukuk ve Danışmanlığın vizyonu müşterilerin alacaklarının takibi ve tahsili ile ilgili ayrı bir departman kurmasına ve donanım harcamaları yapmasına gerek kalmadan zamanlarını yalnızca işlerini geliştirmeye ayırdıkları bir çalışma hayatı oluşturmalarını sağlamak ve alacak yönetim sektörüyle özdeşleşmiş lider bir marka olmaktır.

ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU
Şirketler ve Ticaret Hukuku alanında; yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme gibi hizmetleri vermekteyiz.

“MİRAS HUKUKU”
Müvekkillerimize bu kapsamda mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin mirasçılık belgesi dava ve işlemlerinde vekaleten temsil,vasiyetname hazırlanması, miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması gibi hizmetler sunmaktayız.

“AİLE HUKUKU”
Yüksel Hukuk müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

“VERGİ CEZA HUKUKU”
Müvekkillerimize; kurumlar vergisi, gelir vergisi, damga vergisi, emlak vergisi, transfer fiyatlandırması, bankacılık ve sigorta muameleri vergisi ve kaynak kullanımı destekleme başta olmak üzere yerel vergi konularında danışmanlık yapıyoruz.

“İCRA İFLAS HUKUKU”

İcra ve İflas Hukuku alanında; alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yaparak hizmet vermekteyiz.

“SÖZLEŞMELER HUKUKU”

Ön sözleşme, hazırlık, müzakere ve imza aşamalarında temsil; olası ihlal ve zararların önüne geçilebilmesi adına cezai şartların belirlenmesi; bayilik veya sponsorluk gibi kanunlarda sözleşmelerin genel çerçeveye uygunluğunun denetlenmesi gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

“TÜKETİCİ HUKUKU”

Tüketici Hukuku alanında tüketicilerin güncel mevzuata uygun bir şekilde bilgilendirilmesini sağlarız. Tüketici Mahkemeleri nezdinde davalarının açılması ve açılmış davalarının takibi süreçlerini yürütürüz.

“BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU”

Bankacılık ve Finans Hukuku alanında; ulusal ve uluslararası olmak üzere finansal paketlerin dokümantasyonu, yeniden yapılanma ve araçlar bağlamında, müvekkillerimizi bütünleyen ve kuşatan bir hizmet sağlamaktayız.

“SİGORTA VE SİGORTA HUKUKU”

Sigorta ve Tazminat Hukuku alanında; Yüksel Hukuk olarak sigorta poliçe hükümlerinin düzenlenmesi ve bu poliçelerden kaynaklanan sigorta ettirenlerle sigortacılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde hukuki destek sağlamaktayız.

“GAYRİMENKUL VE KİRA HUKUKU”

Gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tapu-sicil-kadastro müdürlüklerindeki işlemlerin takibi, yabancıların mülk edinmesi, tapu iptali, müdahelenin men’i davalarının açılması ve takibi gibi süreçleri yürütürüz.

“ÖNLEYİCİ HUKUK”

Gelecekte doğması olağan uyuşmazlıkların engellenmesini veya azaltılmasını sağlayacak önlemler alarak, bu kapsamda müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

“MARKA VE PATENT HUKUKU”

Marka ve telif hakkı alanlarında uzman avukatlardan oluşan departmanımız ve Patent vekilleri ile koordineli olarak her türlü hukuki ve cezai uyuşmazlığa ilişkin hukuksal destek sağlamaktayız.

İLETİŞİM

ADRES : I-TOWER BOMONTİ MERKEZ MAH AKAR CAD. NO:3/36 ŞİŞLİ/İSTANBUL

TELEFON : 0 212 812 65 38

WEB : yukselavukatlik.net

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın